28 2018

:

26 / BYCHKOVA YULIA

28 / KLIMENKOVA ALINA

32 / KUZMINA MARIA

34 / SIMONOVA MARINA

41 / DOLGOPOLOV ROMAN

44 / DELAVER TAMILA

 

57 / BIRYUCHINSKAYA JANNA

62 / KRUZHILIN NIKITA

70 / VOLKOVA TATIANA

82 / GORLOV NIKOLAY

84 / TUROV NIKITA

86 / PISAREVA ANASTASIA

 

 

3

37 / ASATRYAN ANNA

6 / RYKUNOV NIKITA

2

45 / LEVITSKAYA MARGARITA

31 / KANYGIN SERGEY

1

27 / LASHKINA LYUBOV

29 / TETAKAEV ELDAR

 

 

3

61 / TELYUPA ANASTASIA

64 / PROKHOROV OLEG

53 / UMANCHUK ALEXANDER

2

80 / KOLGANOVA MARGARITA

87 / ZHIRNOV ILYA

1

85 / DYAKINA JULIA

78 / OPOLSKY ANDREY

 

-

 

 

/ VOLKOVA TATIANA

 

/ KANYGIN SERGEY

 

/ BYCHKOVA YULIA

 

-

/ DELAVER TAMILA

 

-

/ DELAVER TAMILA

 

/ GUSELNIKOV VADIM